fbpx

Privacybeleid

Inleiding
De website www.network-radios.eu wordt beheerd door Network-Radios EU
(hierna: “NR-EU”). Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan NR-EU persoonsgegevens over u verzamelen. In dit privacybeleid legt NR-EU daarom uit welke persoonsgegevens van u kunnen worden verzameld bij het gebruik van onze website en hoe NR-EU met het verwerken van die persoonsgegevens omgaat. In dit privacybeleid wordt onder meer informatie gegeven over NR-EU zelf en wordt uitgelegd welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.
Informatie over Network-Radios EU
NR-EU heeft haar kantoor aan de Tuinwijk 72, 2840 Rumst

Indien u over het privacybeleid vragen heeft, neemt u dan gerust contact op. NR-EU is op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer +32498590895. Ook kunt u contact opnemen per e-mail (info@network-radios.eu) of gebruik maken van het contactformulier op de website.

Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgronden

Contactformulieren
NR-EU verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de website om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat een bezoeker het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Galaxy en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Galaxy en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Indien u nog geen klant van ons bent, dan kunnen wij uw persoonsgegevens opslaan in ons CRM-systeem. Wij slaan deze persoonsgegevens op, zodat wij in de toekomst voor commerciële doeleinden contact met u op kunnen nemen. In het bijzonder nemen wij contact op om na te gaan of u interesse heeft in producten of diensten van NR-EU. Dit is toegestaan, omdat u voorafgaand aan het invullen van het contactformulier daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 48 maanden door NR-EU bewaard.

Verbeteren van de website
NR-EU verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de website om informatie over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren. NR-EU brengt onder meer in kaart hoeveel bezoekers de website van NR-EU raadplegen en welke onderdelen van de website door de bezoekers worden bezocht. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van NR-EU. Het belang bestaat concreet uit de in deze alinea genoemde doelen.

Bewaartermijnen

ls niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart NR-EU de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging
NR-EU heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website van NR-EU onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats.
Bewerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van NR-EU worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host. De bewerkers en subbewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van NR-EU en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de zojuist genoemde verwerkers en sub-verwerkers) niet verstrekt aan andere partijen, tenzij NR-EU daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Websites van derden
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van NR-EU zijn verbonden.
Uitoefening van rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van de in dit privacybeleid onder “Informatie over NR-EU” beschreven contactmogelijkheden.
Wijzigingen privacybeleid
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 8 juni 2019.